Jak dochodzi do zapłodnienia ptaków?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże całą Europę, ale także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Zwykle zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Pisklęta

Czajkę zwyczajną na pewno uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Zasadniczą cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z rosnących z tyłu głowy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić również uwagę na białe kropeczki, które pokrywają czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Jak dochodzi do zapłodnienia ptaków?

Na jakich terenach występują ptaki?

Zataczająca charakterystyczna kółka kukułka to, kojarząca się chyba każdemu z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który z dumą reprezentuje rodzinę kukułkowatych. Zasięg zamieszkiwania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Zamieszkuje ona strefę umiarkowaną , a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki. Zobaczyć ją można również na obszarach Azji i w Europie, w której dokładnie omija tylko Islandię.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka jest intensywność występowania tego gatunku na terenie naszego kraju, ponieważ w niektórych rejonach jest on bardziej, a w innych mniej, liczebny. Zwykle spotyka się go na niżowym obszarze kraju. Zamieszkuje on też różne krajobrazy- począwszy od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na sąsiedztwie trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.

Ptaki występowanie

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dosyć smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec posiada jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję , a także pierś, natomiast ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami oraz typową pręgą końcową. Spód ciała pokrywa natomiast poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast typowy rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Na jakich terenach występują ptaki?

Czy ptaki wolno dokarmiać?

Sójka to reprezentant rodziny krukowatych. Jest średnich rozmiarów ptakiem, który pomieszkuje w prawie całej Euroazji oraz pólnocno-zachodniej części  Afryki. Także na terenie Polski gatunek ten bez zastanowienia traktować można jako rozpowszechniony. Sójkę uznaje się za jednego z najbardziej kolorowych ptaków z rodziny krukowatych, które spotyka się na obszarze całej Europy.

Jego niebanalne połączenie czerwonobrązowego koloru ciała z przeplatającą się czernią i niebieskim kolorem na skrzydłach, sprawia, że ptak ten jest wybitnie łatwy do rozpoznania. Samiec i samica sójki posiadają to samo ubarwienie , a także szalenie zbliżone do siebie gabaryty. Niesamowite prążkowane pióra sojki niezwykle często można zobaczyć w opadających liściach z drzew, ponieważ to właśnie w trakcie jesieni ptaki te się pierzą, tracąc swoje pióra.

Ptaki dokarmianie

Pióra sojki potrafią zdradzić bardzo {dużo|wiele o niej samej. Wystarczy zaledwie jedno pióro, aby doświadczony ornitolog, potrafił stwierdzić, w jakim wieku jest jego właściciel. Wszystko jest zasługą niebiesko-czarnych prążków, na bazie których określa się wiek tych ptaków. Długość ciała sojki sięga co najwyżej 35 centymetrów. Rozpiętość skrzydeł tego ptaka zawiera się natomiast w przedziale od 52 do 58 centymetrów. Czytaj dalej Czy ptaki wolno dokarmiać?