Jak dochodzi do zapłodnienia ptaków?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże całą Europę, ale także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Zwykle zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Pisklęta

Czajkę zwyczajną na pewno uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Zasadniczą cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z rosnących z tyłu głowy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić również uwagę na białe kropeczki, które pokrywają czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Jak dochodzi do zapłodnienia ptaków?