Na jakich terenach występują ptaki?

Zataczająca charakterystyczna kółka kukułka to, kojarząca się chyba każdemu z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który z dumą reprezentuje rodzinę kukułkowatych. Zasięg zamieszkiwania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Zamieszkuje ona strefę umiarkowaną , a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki. Zobaczyć ją można również na obszarach Azji i w Europie, w której dokładnie omija tylko Islandię.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka jest intensywność występowania tego gatunku na terenie naszego kraju, ponieważ w niektórych rejonach jest on bardziej, a w innych mniej, liczebny. Zwykle spotyka się go na niżowym obszarze kraju. Zamieszkuje on też różne krajobrazy- począwszy od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na sąsiedztwie trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.

Ptaki występowanie

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dosyć smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec posiada jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję , a także pierś, natomiast ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami oraz typową pręgą końcową. Spód ciała pokrywa natomiast poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast typowy rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Na jakich terenach występują ptaki?